Våra tjänster

 

Vi erbjuder våra Kunder totalentreprenader.

Det kan handla om allt från projektering, byggledning, upprättande av handlingar och ritningar.
Under tiden mars till december arbetar vi i huvudsak med mark- och anläggningsarbeten inom de områden vi specialiserat oss på.
Till dessa kan vi även åta oss bygg och snickeriarbeten men även stensättning av murar och plattläggningar. I princip kan vi åta oss alla förekommande arbeten kring vår specialisering.

Dränering/Fuktisolering husgrund 

 

Allt erfoderligt arbete som krävs för att återfå en frisk och hälsosam ventilation för huset med en optimalt utförd dränering. När Vi utför dräneringar dokumenterar vi genomförandet av arbetet genom fotografering av alla moment. Vi upprättar även löpande en egenkontroll över alla utförda arbetsmoment enligt en checklista tillhandahållen av Isodrän.

 

Efter utförd entreprenad överlämmnar vi till kunden en CD-skiva innehållande all dokumentation som bilder, principritningar, monteringsinstruktioner och vår egenkontroll. Skivan är en värdehandling som följer huset och dokumenterar det utförda arbetet.

Garantitiden är alltid 10 år på utfört arbete som följer någon av Isodräns principritningar.

Till och ombyggnationer

 

Bygga förstukvist, verandor eller altaner. Renovera kök eller annat utrymme inomhus

Snickeriarbeten

 

Altan, in- och utvändiga snickeriarbeten

Nybyggnation

 

Markplanering, gjutning av husgrunder, stomresning

Tomtplanering 

 

Tomtplanering efter dräneringarbeten. Stensättning, murar och gångstigar

 

Ställ gärna en fråga!


Vi svarar normalt inom 48 timmar