GT Bygg & Schakt AB arbetar med alla förekommande arbeten inom mark- och anläggning, samt byggarbeten inom hela Stockholmsområdet

Fördelar
  • Vi är certifierade för Isodrän och utför alla dräneringsarbeten
  • Våra medarbetare utbildas kontinuerligt
  • Vi handlägger ROT-avdrag hos RSV
  • Vi har tillstånd för stenspräckning & sprängning
  • Vi utför husgrunder och därtill förekommande markarbeten

Aktuellt

  • Hos oss kan Ni köpa Isodrän
  • Vi söker duktiga anläggningsarbetare
  • Vi söker grävmaskenist
  • Välkommen att kontakta oss
Den här tillbyggnaden är mycket speciell. Den är byggd runt ett befintligt hushörn. Takkonstruktionen består av 8 st. ytor där alla ytor har samma lutning, konstruktionen bärs upp av limträbalkkonstruktion som vilar på ytterväggar och 2 st. limträpelare. Bygget inrymmer kontor och en SPA del med konferens möjlighet. Stor vikt har lagts på snickeri detaljerna.

Här utför vi ett omfattande dräneringsarbete av ett p-garage med p-deck på taket. Dräneringen var fel utförd från början och vi fick i uppdrag att åtgärda det. Grävdjupet var mer än 6 meter djupt vilket var speciellt då upplag för massor inte fans att tillgå.

Anläggande av villagrund med vattenburen golvvärme.

Anläggande av stödmur för tomt med hjälp av L-block.