Uteplats åt bostadsrättförening

Dränering, isolering, stensättning, bergspräckning, tomtplanering och gångväg

Husgrund/betongplatta